Recent Stories

 • Labour Day Parade!

  Labour Day Parade!

  On 1st of May, 2012, MDP joins the rest of the world in celebrating International Labour Day. The protesters were advocating for worker’s rights ranging from establishing a minimum wage to the expedition of the passing of other related legislations. The security force blocked the routes and the rally  came to a halt in front of Medhu Ziyaraiy. Standing there, President Nasheed gave a speech marking the Labour Day.

  Continue reading »

 • Earth Day Cleanup 2012

  Earth Day Cleanup 2012

  Maldivers diving centre located in the capital Male’ have been organizing the Male’ North West house reef clean up since the year 2000. This cleanup usually coincide with the World environment day or the Earth day. We went out to see how the cleanup was going. Muhammed Azmee from Maldivers gave an insight to the cleanup event. In addition to the cleanup, donations and signatures were being collected for the project AWARE, of which this year the slogan is, Give Sharks […]

  Continue reading »

 • President Nasheed ends his official India trip

  President Nasheed ends his official India trip

  President Mohamed Nasheed arrived back from India after an official visit. He met with the Prime Minister of India, Manmohan Singh. The maldivian delegation also met with other high level Indian government officials in an attempt to explain the events surrounding the coup that took place on the 12th of February 2012. Several of MDP supporters gathered to greet President Nasheed and his delegation.

  Continue reading »

 •  
 • Justice Undelivered

  Justice Undelivered

  [wzslider autoplay=”true” interval=”6000″] Justice, when denied makes you the person you become. This thought, I am reminded of, specifically in relation to the men and women in the Time of the Coup. At the very individual level, humans feel a need to be dealt  with righteously, fairly, compassionately. When the very basic principles of belief are crossed over by a wrongdoing, there is the initial reaction, shock and build up of emotions, resulting in an outburst, rage, and hibernation, to […]

  Continue reading »

 • Mini Twister hits Male’

  Mini Twister hits Male’

  Small twister has hit the Carnival area of Male’ today around 10:30 am. The twister lasted a few minutes before dying. A twister is a rare occurrence on the islands of the Maldives, although there have been a number of reported sighting of tornados out in the ocean. There have been no reported damage caused by this twister.

  Continue reading »

 • އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް

  އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް

  ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް އަނިޔާކުރޭ. އަނިޔާ އެއީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ސަޤާފަތުގެ ބައެއް. އެ ސަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާ ވަނީ ލާމެހި ހިމުންވެފައި. ޤައުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ބަދަލުތައް އައިނަމަވެސް އަނިޔާވެރި ސަޤާފަތުން ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިނިވަނެއް ނުވޭ. މިނިވަން ވާންވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ވޭތުވެ ދިޔަ ފެބްރުވަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދަނީ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް އެކަން ހާމަވަމުން. ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ގެންދަނީ

  Continue reading »

 •  
 • A new Women’s movement-2012

  A new Women’s movement-2012

  We thought that the woman will loose the progress gained for gender equality after the coup that was brought by the rich elite with the backing of the police, the military and the extremist religious organizations. Waheed’s first public speech was given to a gender segregated audience that we rarely see in the Maldives. At the same time, another rally was taking place on the other side of the beach which saw thousands of woman march the streets of Male’, calling for  Waheed to leave […]

  Continue reading »

 • !އަންހެނުންގެ އާ ރޫހެއް

  !އަންހެނުންގެ އާ ރޫހެއް

  ދެހާސް ބާރާވަނަ އަހަރުގެ ފެބްއުރީމަހުގެ 24 ވީ ދުވަހަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް އެތައް ހާސް ދިވެހި އަންހެނުންތަކަށް ވަރުގަދަ ފޯރިއަކާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދިޔަ ދުވަހެއް.

  އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި އިލެކްޝަނަކަށް ގޮވާލަމުން، ބާގީ ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދެމުން ފޮޅެމުން ހެމުން ހަޅޭލަވަމުން މާފަންނު

  Continue reading »

 • Culture of Police Brutality

  Culture of Police Brutality

  There is a history of police brutality in the Maldives. Police brutality and violation of human rights are deeply entrenched within the culture of the Maldivian security forces. The security forces refused to reform itself with the democratic change that was brought to this country. What we are seeing since February 8th, 2012 is blatant proof of this incorrigible security force. Police and security forces continue to show gross inhuman cruelty towards the citizens. The police and the security forces […]

  Continue reading »

 •