Recent Stories

 • The Most Important Art Exhibition Held In The Maldives

  The Most Important Art Exhibition Held In The Maldives

  Yesterday 26th July 2013, marked the 48th Independence day of Maldives, 2nd independence day to befall within the time of coup government, which over threw the 1st democratically elected government of Maldives on 7th Feb 2012. The day would have been another tedious affair, no more significant than any other, where high level government officials pat their own backs and embellish history,and weave a tangled web of deceit and xenophobia, for selfish political gain. That is until the government decided […]

  Continue reading »

 • Rashu Jeeba Dollaru July

  Rashu Jeeba Dollaru July

  18 July Rashu Jeeba Dollar with Raees Nasheed & Mohamed Ishan 15 July Rashu Jeeba Dollar with MP Eva Abdulla 11 July Rashu Jeebah Dollar with Ali Shiyam 08 July Rashu Jeebah Dollar with Eyesee 07 July Rashujeebah Dollar with Eyesee 01 July Rashu Jeebah Dollar with Eyesee

  Continue reading »

 • Rashu Jeeba Dollaru with Eyesee

  Rashu Jeeba Dollaru with Eyesee

  Abdulla Rasheed Abdulla Rasheed (Eyesee) came to the attention of the Maldivian Public as a key instigator of the public peaceful pro_democracy rally on the 12-13th of August 2004. Released after100 days behind bars without charge, remained the last person to be released. Prior to this he had been a manager for Mohamed Nasheed’s 1998 campaign to gain a seat in the Peoples Majlis. IC’s leadership was key in empowering the disenfranchised youth of Male’ to go out to vote […]

  Continue reading »

 •  
 • Nostalgia

  Nostalgia

  Ahmed Saeed or Andhu is a visual artist from the Maldives. Today, I set down with him to talk about his series Nostaligia Andhu, gives a little insight to this body of work. [wzslider interval=”8000″ height=”800″ lightbox=”false”  info=”true”] ”އަސްލު އައިޑިޔާއެއްނާދޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް، އައިޑިޔާއެއް އައިސްގެންނެއްނޫން އެއްޗެއްހަދަނީ އެޕްރޯސެސްއެއް އެކްސްޕްލޯ ކުރަންމިބޭނުންވަނީ”             

  Continue reading »

 • A moment with Immi

  A moment with Immi

  [wzslider interval=”8000″ height=”700″ info=”true”] Dinba Music collaborated with Immi to do the illustrations for their Album Balimaaneh. Immi gave emmenge a moment to talk a little bit about the illustrations and the collaborative process she went through in this project. How did you end up doing this project? I was asked by Andhu if I’d like to do illustrations for an album and I agreed. What were your thoughts when you took on this project? This is the first project that I’ve […]

  Continue reading »

 • MDP Guesthouse Policy

  MDP Guesthouse Policy

  The above video is a piece that was inspired by the MDP Guesthouse policy which was launched in the 2013 presidential campaign by President Mohamed Nasheed. The narration for the piece is a direct quote from  a presentation given by  Mr. Mahmood Razee, at K.Maafushi.

  Continue reading »

 •  
 • ކުޑަކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ޖައްސާ ހާލު

  ކުޑަކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ޖައްސާ ހާލު

  ދައުލަތުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށަށް ތުއްތުކުދިން ހުށަހެޅިގެންދާނީ އެކުދިން ބަލާނެ މައެއް ބަފައެއް މާމައެއް ކާފައެއް ބޮޑުދައިތައެއް ބޮޑުބޭބެއެއް ނެތި ކުދިން ވަރަށް ނިކަމެތިވާ ހާލުގައެވެ. މި ނިކަމެތިހާލުގައި ދާ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮލުން ނައްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން

  Continue reading »

 • Accept our children as the children they are.

  Accept our children as the children they are.

  Ahmed Nabeeh, the singer of this song, was diagnosed with Autism at the age of 3. He recorded this song for Autism Awareness Day 2011. Music and poetry composed by Nadhu (Behavioral Therapist for children with special needs). “I was his teacher for a while and came to notice that he had a hidden talent of superb voice controlling. He was a great singer and recited the Quran beautifully. There wasn’t a day that he wouldn’t be singing in class, […]

  Continue reading »

 • Villingili Beach Cleanup

  Villingili Beach Cleanup

  Save the Beach is a youth movement that started in 2008 with the aim of conserving the beaches in Villingili island near Male’. We visited the island to see how one of their beach cleanup day was going. We were lucky to get a chance to have a chat with some of the organizers, participants and volunteers on this visit. Special thanks to Egan and Naba

  Continue reading »

 •