Home » Politics (Page 3)

 • ސިޔާސީ ކޮޅިގަނޑު

  ސިޔާސީ ކޮޅިގަނޑު

  މި ލިޔެލަނީ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސް ޑރ. ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކައާ ގުޅޭގޮތުން 27 ޖުލައިގައި ހަވީރު ނޫހުގައި އޮތް ޚަބަރު ކިޔުމުން އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އައި ބައެއް އެއްޗެއްސެވެ. ފަލައަކުރުން އެވަނީ ޑރ ވަޙީދު ވިދާޅުވިކަމަށް ނޫހުގައި ލިޔެފައިވާ ޢިބާރާތްތަކެވެ. ގައުމު ދަތުރުކުރަމުން މިދަނީ ސިޔާސީ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހި ގަދަ ކަނޑެއްގައި ތެދެކެވެ. ގައުމު ދަތުރުކުރަމުން މިދަނީ ގަދަ ކަނޑެއްގައެވެ. މި ޤައުމު މި ވަނީ ސިޔާސީ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހިފައެވެ

  Continue reading »

 • Crime in the Maldives

  Crime in the Maldives

  Continue reading »

 • Crossroad

  Crossroad

  On 29th May 2012, a court order was released giving permission for the police to search the space (Usfasgandu) that the Maldivian Democratic Party (MDP) members had been legally occupying in the North East corner of the island Male’. The reasons outlined in the court order  varies from the production of illegal substances to the  practicing of witchcraft against Dr.Mohamed Waheed’s government. The police not only searched the space but also went on to illegally dismantle and destroy the space. The demonstrations […]

  Continue reading »

 •  
 • Evolution of hashtags #mvcoup & #mvprotest on Twitter

  Evolution of hashtags #mvcoup & #mvprotest on Twitter

  Definition: The # symbol, called a hashtag, is used to mark keywords or topics in a Tweet. It was created organically by Twitter users as a way to categorize message. A hashtag can be a reference to an idea, event, person, or it can even be a cultural reference that Twitter users can place in their tweets whereby providing a context for that particular tweet. The idea of using hashtags on Twitter was proposed by Chris Messina (@chrismessina) in 2007 when he […]

  Continue reading »

 • Spa ces of con test ation

  Spa ces of con test ation

  Each day brings the unexpected, but for me, tonight was no different than any other since February 7. I was compelled onto the streets by the determined energy of President Nasheed and the vision many of us share with him. People stream down from Usfasgandu to start the rally, not knowing where we’ll end up. This is usual. Around here, no one seems to ever know the destination. Yet still we move forward. There’s no map to guide us, but maybe we already know […]

  Continue reading »

 • Coup d’état in the Maldives – Timeline

  Coup d’état in the Maldives – Timeline

  Hussain Nashid, a contributor for emmenge has converted the booklet Coup d’etat in the Maldives: Maldivians derserve democracy too to a visual timeline  that gives the viewer a step by step visual walkthrough of the events that led to the overthrow of the Maldives first democratically elected president, Mohamed Nasheed. The timeline also extends to the unfolding events in the post-coup Maldives. Click for Timeline older browsers click here

  Continue reading »

 •  
 • President Nasheed at Klimaforum09. CC Flickr, By niOS

  He was neither Mandela nor Mugabe: A Tribute to President Mohamed Nasheed

  Whilst many Maldivians celebrate the recent forced resignation of President Mohamed Nasheed, at this critical juncture, it is also important to remember the role Nasheed played in transforming the social and political landscape of our country. Nasheed is the country’s first ever democratically elected leader and his rise to power marked the beginning of the democratisation process and most liberating era that the country has experienced in over half a century. Internationally, he is hailed as a crusader for democracy, […]

  Continue reading »

 • Justice Undelivered

  Justice Undelivered

  [wzslider autoplay=”true” interval=”6000″] Justice, when denied makes you the person you become. This thought, I am reminded of, specifically in relation to the men and women in the Time of the Coup. At the very individual level, humans feel a need to be dealt  with righteously, fairly, compassionately. When the very basic principles of belief are crossed over by a wrongdoing, there is the initial reaction, shock and build up of emotions, resulting in an outburst, rage, and hibernation, to […]

  Continue reading »

 • އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް

  އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް

  ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް އަނިޔާކުރޭ. އަނިޔާ އެއީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ސަޤާފަތުގެ ބައެއް. އެ ސަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާ ވަނީ ލާމެހި ހިމުންވެފައި. ޤައުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ބަދަލުތައް އައިނަމަވެސް އަނިޔާވެރި ސަޤާފަތުން ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިނިވަނެއް ނުވޭ. މިނިވަން ވާންވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ވޭތުވެ ދިޔަ ފެބްރުވަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދަނީ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް އެކަން ހާމަވަމުން. ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ގެންދަނީ

  Continue reading »

 •