Home » Politics (Page 2)

 • MDP Guesthouse Policy

  MDP Guesthouse Policy

  The above video is a piece that was inspired by the MDP Guesthouse policy which was launched in the 2013 presidential campaign by President Mohamed Nasheed. The narration for the piece is a direct quote from  a presentation given by  Mr. Mahmood Razee, at K.Maafushi.

  Continue reading »

 • ކުޑަކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ޖައްސާ ހާލު

  ކުޑަކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ޖައްސާ ހާލު

  ދައުލަތުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށަށް ތުއްތުކުދިން ހުށަހެޅިގެންދާނީ އެކުދިން ބަލާނެ މައެއް ބަފައެއް މާމައެއް ކާފައެއް ބޮޑުދައިތައެއް ބޮޑުބޭބެއެއް ނެތި ކުދިން ވަރަށް ނިކަމެތިވާ ހާލުގައެވެ. މި ނިކަމެތިހާލުގައި ދާ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮލުން ނައްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން

  Continue reading »

 • ފެބުރުއަރީ 6، 7 : އެމީހުން އޮތީ ރާވާފަ، އެތަނަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ފަތިސް ނަމާދަށްވެސް ކިޔާފަ

  ފެބުރުއަރީ 6، 7 : އެމީހުން އޮތީ ރާވާފަ، އެތަނަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ފަތިސް ނަމާދަށްވެސް ކިޔާފަ

  Continue reading »

 •  
 • A Political Storm

  A Political Storm

  The Original Dhivehi article written by one of our contributor, Adheeb  can be found here. Translated by Mariyath Mohamed . Click link below each image to play media. This is a response to the Haveeru article, dated 27th January 2012, which focused on the speech given by Dr. Waheed on the occasion of the Independence Day. The text in bold is a translation of what Dr. Waheed stated in the Speech published in Haveeru. Having sailed into a political storm, the […]

  Continue reading »

 • Love Palestine, hate racism

  Love Palestine, hate racism

  The Maldives is probably one of the most faithful supporters of Palestine, and our relationship with the people of Palestine goes beyond diplomacy. Maldivians see Palestinians as their ‘Muslim brothers and sisters’ and as long as I can remember there has always been a prayer for the people of Palestine included in our Friday sermons. We have vowed to ‘stand shoulder to shoulder with Palestine’ in its bid to gain full membership at the UN and it would not be […]

  Continue reading »

 • Reflections on 2012

  Reflections on 2012

  It’s the end of 2012 and what a year it has been. Almost one year ago I remember having a conversation with someone who wrote a daily blog for 365 days in 2011 – he wrote pieces on his wedding day and even during his honeymoon! I was inspired by his commitment and although my blogging ambitions were different to his, I had a lot of fun writing whatever I could manage in what turned out to be a very […]

  Continue reading »

 •  
 • INVESTIGATIVE FINDINGS ON THE INCIDENT OF SHOOTING AT MAAFUSHI JAIL – A Translation

  INVESTIGATIVE FINDINGS ON THE INCIDENT OF SHOOTING AT MAAFUSHI JAIL – A Translation

  [issuu width=420 height=297 titleBarEnabled=true backgroundColor=%23222222 documentId=121223073016-3c319e86bf7f4a869b6b5e8652a371ad name=adc_exemption username=emmenge tag=coup unit=px v=2] I was at a cafe in Male’ recently. As usual our conversation ended up in politics. Tonight  the conversation revolved around the death of Evan Naseem and the subsequent prison uprising that ensued. The prison mayhem was quelled by the prison guards directly shooting at the inmates, in some cases the prisoners were shot from behind, resulting in the death of three inmates. In the heated argument we hit […]

  Continue reading »

 • Dr.Waheed to Cancel GMR Agreement with Chinese Backing

  Dr.Waheed to Cancel GMR Agreement with Chinese Backing

  [issuu width=420 height=297 titleBarEnabled=true backgroundColor=%23222222 documentId=121125162438-0aebb96f066f48d58f6a233566f560ef name=adc_exemption username=emmenge tag=coup unit=px v=2] Given the conditions under which President Dr Mohamed Waheed Hassan came to power, he has been under immense pressure from the opposition and international community as well. Then he faced the unfortunate pressure from within his coalition government when they escalated their demands to annul the GMR concession agreement. He wouldn’t want to make them unhappy, lest he face the same fate as his predecessor. But then, annulling the […]

  Continue reading »

 • President Nasheed Summoned

  President Nasheed Summoned

  The Maldives Police Services released a recording of a telephone conversation, allegedly between former MDP Chairperson/ MP Mariya Ahmed Didi and President Mohamed Nasheed. On the 2nd of August the police summoned Nasheed for questioning. A huge number of pro-democracy supporters gathered outside G. Kenereege, residence of Nasheed, filling up the narrow winding streets. Nasheed and the pro-democracy supporters walked from his residence towards the headquarters of the Maldives Police Services. Several streets were cordoned and barricaded by the Police. Clashes […]

  Continue reading »

 •