Home » Happen on (Page 2)

 • Crossroad

  Crossroad

  On 29th May 2012, a court order was released giving permission for the police to search the space (Usfasgandu) that the Maldivian Democratic Party (MDP) members had been legally occupying in the North East corner of the island Male’. The reasons outlined in the court order  varies from the production of illegal substances to the  practicing of witchcraft against Dr.Mohamed Waheed’s government. The police not only searched the space but also went on to illegally dismantle and destroy the space. The demonstrations […]

  Continue reading »

 • MDP members hoist a large MDP flag at Usfasgandu

  MDP members hoist a large MDP flag at Usfasgandu

  MDP members hoist a large MDP flag at Usfasgandu, where they have been occupying this space for the last couple of months. President Nasheed was given the honor of hoisting the flag. The ceremony took place at 6:00 am and was attended by a number of MDP supporters and well wishers. Hoisting flags that were larger than the national flag at the republican square use to be illegal during Gayoom’s thirty year rule.

  Continue reading »

 • Labour Day Parade!

  Labour Day Parade!

  On 1st of May, 2012, MDP joins the rest of the world in celebrating International Labour Day. The protesters were advocating for worker’s rights ranging from establishing a minimum wage to the expedition of the passing of other related legislations. The security force blocked the routes and the rally  came to a halt in front of Medhu Ziyaraiy. Standing there, President Nasheed gave a speech marking the Labour Day.

  Continue reading »

 •  
 • President Nasheed ends his official India trip

  President Nasheed ends his official India trip

  President Mohamed Nasheed arrived back from India after an official visit. He met with the Prime Minister of India, Manmohan Singh. The maldivian delegation also met with other high level Indian government officials in an attempt to explain the events surrounding the coup that took place on the 12th of February 2012. Several of MDP supporters gathered to greet President Nasheed and his delegation.

  Continue reading »

 • Mini Twister hits Male’

  Mini Twister hits Male’

  Small twister has hit the Carnival area of Male’ today around 10:30 am. The twister lasted a few minutes before dying. A twister is a rare occurrence on the islands of the Maldives, although there have been a number of reported sighting of tornados out in the ocean. There have been no reported damage caused by this twister.

  Continue reading »

 • އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް

  އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް

  ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް އަނިޔާކުރޭ. އަނިޔާ އެއީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ސަޤާފަތުގެ ބައެއް. އެ ސަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާ ވަނީ ލާމެހި ހިމުންވެފައި. ޤައުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ބަދަލުތައް އައިނަމަވެސް އަނިޔާވެރި ސަޤާފަތުން ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިނިވަނެއް ނުވޭ. މިނިވަން ވާންވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ވޭތުވެ ދިޔަ ފެބްރުވަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދަނީ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް އެކަން ހާމަވަމުން. ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ގެންދަނީ

  Continue reading »

 •  
 • A new Women’s movement-2012

  A new Women’s movement-2012

  We thought that the woman will loose the progress gained for gender equality after the coup that was brought by the rich elite with the backing of the police, the military and the extremist religious organizations. Waheed’s first public speech was given to a gender segregated audience that we rarely see in the Maldives. At the same time, another rally was taking place on the other side of the beach which saw thousands of woman march the streets of Male’, calling for  Waheed to leave […]

  Continue reading »

 • !އަންހެނުންގެ އާ ރޫހެއް

  !އަންހެނުންގެ އާ ރޫހެއް

  ދެހާސް ބާރާވަނަ އަހަރުގެ ފެބްއުރީމަހުގެ 24 ވީ ދުވަހަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް އެތައް ހާސް ދިވެހި އަންހެނުންތަކަށް ވަރުގަދަ ފޯރިއަކާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދިޔަ ދުވަހެއް.

  އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި އިލެކްޝަނަކަށް ގޮވާލަމުން، ބާގީ ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދެމުން ފޮޅެމުން ހެމުން ހަޅޭލަވަމުން މާފަންނު

  Continue reading »

 • Culture of Police Brutality

  Culture of Police Brutality

  There is a history of police brutality in the Maldives. Police brutality and violation of human rights are deeply entrenched within the culture of the Maldivian security forces. The security forces refused to reform itself with the democratic change that was brought to this country. What we are seeing since February 8th, 2012 is blatant proof of this incorrigible security force. Police and security forces continue to show gross inhuman cruelty towards the citizens. The police and the security forces […]

  Continue reading »

 •