Home » Happen on (Page 2)

 • Mini Twister hits Male’

  Mini Twister hits Male’

  Small twister has hit the Carnival area of Male’ today around 10:30 am. The twister lasted a few minutes before dying. A twister is a rare occurrence on the islands of the Maldives, although there have been a number of reported sighting of tornados out in the ocean. There have been no reported damage caused by this twister.

  Continue reading »

 • އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް

  އަނިޔާކުރުމުގެ ސަގާފަތް

  ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް އަނިޔާކުރޭ. އަނިޔާ އެއީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ސަޤާފަތުގެ ބައެއް. އެ ސަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާ ވަނީ ލާމެހި ހިމުންވެފައި. ޤައުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ބަދަލުތައް އައިނަމަވެސް އަނިޔާވެރި ސަޤާފަތުން ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މިނިވަނެއް ނުވޭ. މިނިވަން ވާންވެސް ބޭނުމެއް ނުވޭ. ވޭތުވެ ދިޔަ ފެބްރުވަރީ 8 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިދަނީ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް އެކަން ހާމަވަމުން. ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އެ ގެންދަނީ

  Continue reading »

 • A new Women’s movement-2012

  A new Women’s movement-2012

  We thought that the woman will loose the progress gained for gender equality after the coup that was brought by the rich elite with the backing of the police, the military and the extremist religious organizations. Waheed’s first public speech was given to a gender segregated audience that we rarely see in the Maldives. At the same time, another rally was taking place on the other side of the beach which saw thousands of woman march the streets of Male’, calling for  Waheed to leave […]

  Continue reading »

 •  
 • !އަންހެނުންގެ އާ ރޫހެއް

  !އަންހެނުންގެ އާ ރޫހެއް

  ދެހާސް ބާރާވަނަ އަހަރުގެ ފެބްއުރީމަހުގެ 24 ވީ ދުވަހަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް އެތައް ހާސް ދިވެހި އަންހެނުންތަކަށް ވަރުގަދަ ފޯރިއަކާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދިޔަ ދުވަހެއް.

  އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި އިލެކްޝަނަކަށް ގޮވާލަމުން، ބާގީ ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދެމުން ފޮޅެމުން ހެމުން ހަޅޭލަވަމުން މާފަންނު

  Continue reading »

 • Culture of Police Brutality

  Culture of Police Brutality

  There is a history of police brutality in the Maldives. Police brutality and violation of human rights are deeply entrenched within the culture of the Maldivian security forces. The security forces refused to reform itself with the democratic change that was brought to this country. What we are seeing since February 8th, 2012 is blatant proof of this incorrigible security force. Police and security forces continue to show gross inhuman cruelty towards the citizens. The police and the security forces […]

  Continue reading »