Home » Gender & Society (Page 3)

 • Justice Undelivered

  Justice Undelivered

  [wzslider autoplay=”true” interval=”6000″] Justice, when denied makes you the person you become. This thought, I am reminded of, specifically in relation to the men and women in the Time of the Coup. At the very individual level, humans feel a need to be dealt  with righteously, fairly, compassionately. When the very basic principles of belief are crossed over by a wrongdoing, there is the initial reaction, shock and build up of emotions, resulting in an outburst, rage, and hibernation, to […]

  Continue reading »

 • A new Women’s movement-2012

  A new Women’s movement-2012

  We thought that the woman will loose the progress gained for gender equality after the coup that was brought by the rich elite with the backing of the police, the military and the extremist religious organizations. Waheed’s first public speech was given to a gender segregated audience that we rarely see in the Maldives. At the same time, another rally was taking place on the other side of the beach which saw thousands of woman march the streets of Male’, calling for  Waheed to leave […]

  Continue reading »

 • !އަންހެނުންގެ އާ ރޫހެއް

  !އަންހެނުންގެ އާ ރޫހެއް

  ދެހާސް ބާރާވަނަ އަހަރުގެ ފެބްއުރީމަހުގެ 24 ވީ ދުވަހަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް އެތައް ހާސް ދިވެހި އަންހެނުންތަކަށް ވަރުގަދަ ފޯރިއަކާ ހިތްވަރެއް ލިބިގެން ދިޔަ ދުވަހެއް.

  އެމްޑީޕީއިން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި އިލެކްޝަނަކަށް ގޮވާލަމުން، ބާގީ ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދެމުން ފޮޅެމުން ހެމުން ހަޅޭލަވަމުން މާފަންނު

  Continue reading »

 •