Home » Arts & Culture (Page 4)

 • މާމަޑުއްވަރިން

  މާމަޑުއްވަރިން

  މަދު ގަހުގެ ދަށުގަ އެލުވާފަ އިންނަ އުނދޯލީގަ އިނީމަ ނުއެއް ތެމޭނެ މަދުގަހުގެ ފަތްތައް ހުންނަނީ އެބުނާ ކަހަލަ ފިކުރުތައް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވާރޭގަޔާއި އަވީގަވެސް ފިކުރެއްނެތި ފިކުރުކޮށްލަން އިނދެވޭ ގޮތަށް ފަތްފުރާޅެއްހެން އަބަދުވެސް އެތާ އިންނަނަމަ ތި ބަހަނާތައް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ އަތާއި ފައިގެ ނާރުތައް ދުވެފަ ހުންނަ ގޮތްގޮތް ވަގަށް ބަލަން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ ވިހަ ލަގޮނޑިވެސް ފެންނާނެ، ދެވާ ދެވަލަށް އޮޅުލާތަންވެސް ފެންނާނެ އިރުވާހުދު އަންނާނެ މޮރިސްގެ އުކުޅުތައް ކުކުޅު ހިތުދަސްކުރާގޮތްވެސް އެނގޭނެ “މާމަޑުއްވަރީ” އޭނަ ބުނީ މާމަ ދުށް ވަރިޔޯ މީނަ ބުނީ މާ މަޑު ވަރިޔޯ ބޮސް ބުނީ އަސްލު ފެންނަތަނޯ އަހަރެން ބުނީ އެއްހާލަތުން އަނެއް ހާލަތަށް ދާ ފަށަލަޔޯ އެފަށަލައިގަ އަސްލު […]

  Continue reading »

 • DaNNI

  DaNNI

  [issuu width=600 height=297 backgroundColor=%23222222 documentId=120901160614-258501f2028f430282aaecb0e5e7e207 name=danni username=emmenge tag=boy unit=px v=2] This piece is more of a mystery than a thriller, at the end the reader has to decide on what happened. The story for the comic was written to cater for the art style I have used. A little darker, a bit more different than usual stories. The art style is a derivative of Frank Miller`s style he used for the Sin City series. Navigation: Click mouse to zoom. arrow […]

  Continue reading »

 • The Power and the Glory

  The Power and the Glory

  Written by: Latheefa Ahmed Verrall Illustrations: @huceins, 2012 [oureventuality.wordpress.com/] ‘The launch is ready. Sir!’ He strides towards the boat at the end of the jetty that slices the lagoon like a spear. Strong gusts of air lash against him, stinging his already charged skin. From this distance, the hum of the speed boat is almost lost amidst the angry crashing of the waves against the reef. Drawing his jacket closer to his body, he glances back towards the island. For a fleeting moment, he regrets […]

  Continue reading »

 •  
 • KalhuSai Bow Meehunge Ihthihard #KSBMI: 02 – jessun

  KalhuSai Bow Meehunge Ihthihard #KSBMI: 02 – jessun

  Thoughts. Constantly evolving in our minds, speculating on all around us.However insignificant a thought may seem to be, you never know what it can expand into unless it is shared. The unshared thought simply drowns in oblivion, taking along with it the plethora of other ideas and opinions that hearing this thought might have bred in other minds.Emmenge presents an excerpt from a conversation where one such thought is shared, and branches out into a myriad opinions . ‘Jessun’ – In […]

  Continue reading »

 • KalhuSai Bow Meehunge Ihthihard #KSBMI: 01 – iru medhu jehun

  KalhuSai Bow Meehunge Ihthihard #KSBMI: 01 – iru medhu jehun

  *please refresh window if the player fails to load on your browser. [Ctrl R] or [⌘ R]   Thoughts. Constantly evolving in our minds, speculating on all around us.However insignificant a thought may seem to be, you never know what it can expand into unless it is shared. The unshared thought simply drowns in oblivion, taking along with it the plethora of other ideas and opinions that hearing this thought might have bred in other minds.Emmenge presents an excerpt from a […]

  Continue reading »

 • A’ Nisa

  A’ Nisa

  A’Nisa in Arabic means ‘The Woman’. A chapter named A’Nisa in the Quran includes verses about women’s bodies and modesty. These verses are much quoted by religious preachers, who reinterpret it as the covering of all parts of a woman’s body, except the face and hands, or sometimes leaving nothing bare, not even the eyes. The concept or image of the naked woman often rules hearts. However this notion is much unacknowledged and “the good people” find ways to mask […]

  Continue reading »

 •  
 • walking to work cc flickr, By blindscapes

  Racism. Not a myth in the Maldives.

  One of the most appalling scenes I have witnessed in Male’ was when I saw a group of ten Bangladeshi men treated as second class human beings at the Hulhumale’ ferry terminal. In the waiting area at the terminal, everyone was waiting for the arrival of the ferry between Male’ and Hulhumale’. Once the ferry arrived, the ferry service officer asked all Maldivians to get on board first and commanded the Bangladeshis, in the rudest possible way, to wait until […]

  Continue reading »

 • happy national day. CC Flickr, By notsogoodphotography

  Historical view of Maldivian women!

    happy national day. CC Flickr, By notsogoodphotography A British ethnographer, T. W. Hockley, visited Male’ in 1935 and expressed his views on Maldivian women: “Of the women of the place I saw but few during my sojourn in Male’. Although it is a Moslem country women do not go veiled, but, nevertheless, they seemed very shy and timid as deer, and run inside their houses on the approach of a stranger. The women as a rule are fairer than […]

  Continue reading »