Home » Articles posted by public

 • Supreme Court abjectly objects to objectivity

  Supreme Court abjectly objects to objectivity

  Chief Justice Ahmed Faiz’s suggestion that UN High Commissioner for Human Rights Navi Pillay cannot pass comment on Maldivian politics is one that reflects a fundamental misunderstanding of the country’s place in the world, and the world’s place in the country. Faiz’s labelling of Pillay’s statement as “poorly researched” appears have been chosen under the misapprehension that additional knowledge is always accompanied by additional insight. Whilst this is certainly true up to a certain point, Faiz seems to have missed […]

  Continue reading »

 • ކުޑަކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ޖައްސާ ހާލު

  ކުޑަކުދިންނަށް ސަރުކާރުން ޖައްސާ ހާލު

  ދައުލަތުގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށަށް ތުއްތުކުދިން ހުށަހެޅިގެންދާނީ އެކުދިން ބަލާނެ މައެއް ބަފައެއް މާމައެއް ކާފައެއް ބޮޑުދައިތައެއް ބޮޑުބޭބެއެއް ނެތި ކުދިން ވަރަށް ނިކަމެތިވާ ހާލުގައެވެ. މި ނިކަމެތިހާލުގައި ދާ ކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮލުން ނައްޓާލުމަށް ސަރުކާރުން

  Continue reading »

 • INVESTIGATIVE FINDINGS ON THE INCIDENT OF SHOOTING AT MAAFUSHI JAIL – A Translation

  INVESTIGATIVE FINDINGS ON THE INCIDENT OF SHOOTING AT MAAFUSHI JAIL – A Translation

  [issuu width=420 height=297 titleBarEnabled=true backgroundColor=%23222222 documentId=121223073016-3c319e86bf7f4a869b6b5e8652a371ad name=adc_exemption username=emmenge tag=coup unit=px v=2] I was at a cafe in Male’ recently. As usual our conversation ended up in politics. Tonight  the conversation revolved around the death of Evan Naseem and the subsequent prison uprising that ensued. The prison mayhem was quelled by the prison guards directly shooting at the inmates, in some cases the prisoners were shot from behind, resulting in the death of three inmates. In the heated argument we hit […]

  Continue reading »

 •  
 • ޗެމްޕިއަންޝިޕް

  ޗެމްޕިއަންޝިޕް

  20 ވަނަ އެމ.ްބީ.އޭ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި މި އަހަރު ޖުމްލަ 8 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވޭ. މިމުބާރާތަކީ ޑިވިޝަނެއްނެތި އޯޕަންކޮށްލާފައިވާ މުބާރާތަކަށްވުމުން އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޓޮޕް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އެކީ ވާދަވެރި މެޗްތަކެއް ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު 2ވަނަ ޑިވިޝަނަގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައިވެއެވެ. ބައެއް ޓީމްތައް މިހެންވުމުން ދުރާލާ ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އެގޮތުން ނުހަނު ހުނަރުވެރި ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް މިމުބާާރާތުގައި ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. މުބާރާތް ފުރިހަމަ ކޮށްލުމުގެ ގޮތުން މުބާރާތް ތެރޭގައި ބެހެއްޓުނު ފީބާ ސްޓޭންޑަރޑް ޑިޖިޓަލް ސްކޯރ ބޯރޑް މިމުބާރާތް އިތުރަށް ކުލަގަދަ ކޮށްލުވާލަދީފައިވެއެވެ. އަދި ފައިނަލް މެޗްގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ހާއްސަ އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅިބެލުންތެރިންނަށް 3ޕޮއިންޓް އަދި ފްރީތްރޯ ކޮމްޕެޓިޝަންއެއްވެސް ވަނީ ބާއްވާގޮތަށް ރޭވިފައެވެ.

  Continue reading »

 • The Power and the Glory

  The Power and the Glory

  Written by: Latheefa Ahmed Verrall Illustrations: @huceins, 2012 [oureventuality.wordpress.com/] ‘The launch is ready. Sir!’ He strides towards the boat at the end of the jetty that slices the lagoon like a spear. Strong gusts of air lash against him, stinging his already charged skin. From this distance, the hum of the speed boat is almost lost amidst the angry crashing of the waves against the reef. Drawing his jacket closer to his body, he glances back towards the island. For a fleeting moment, he regrets […]

  Continue reading »