Nostalgia

Ahmed Saeed or Andhu is a visual artist from the Maldives. Today, I set down with him to talk about his series Nostaligia Andhu, gives a little insight to this body of work.

Untitled, From the Series Nostaligia, print on paperUntitled, From the Series Nostaligia, print on paperUntitled, From the Series Nostaligia, print on paperUntitled, From the Series Nostaligia, print on paperUntitled, Series <em>Nostaligia</em>, print on paper

”އަސްލު އައިޑިޔާއެއްނާދޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް، އައިޑިޔާއެއް އައިސްގެންނެއްނޫން

އެއްޗެއްހަދަނީ އެޕްރޯސެސްއެއް އެކްސްޕްލޯ ކުރަންމިބޭނުންވަނީ”

            

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment