ފެބުރުއަރީ 6، 7 : އެމީހުން އޮތީ ރާވާފަ، އެތަނަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ފަތިސް ނަމާދަށްވެސް ކިޔާފަ

އެމީހުން އޮތީ ރާވާފަ، އެތަނަށް (ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް) ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ފަތިސް ނަމާދަށްވެސް ކިޔާފަ. މަސްދޯނިތައް ގާތްކޮށްފަގާސިމްމެން ބޮޑަށް އޭތި ކުޅެފަ އޮތީ…”

waheed behind the scenes

މި އޯޑިއޯގައި މިކިޔައިދެނީ 6 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުރެއިން ފެށިގެން 7 ފެބްރުއަރީ 2012 އާ އެއްކޮށް މާލެތެރޭގައި ހަބަރު ބަލަން އުޅުނުއިރު އޭނައަށް ފެނުނު މަންޒަރުތައް.

7 ފެބްެރުއަރީ އާ ހަމައަށް އޭނާ ހުރީ ރަށުގެ DRP ގެ އެކުވެރި ގޮފީގެ ރައީސްގެ ގޮތުގަ.

އޭރުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއެކީ ފުލުހުން ކުރި ބަގާވާތާ ހިންގި އަނިޔާވެރިކަން ހަމަ ދެލޮލަށް ސާފުކޮށް ސީދާކޮށް ފެނިފަ އޭނާ DRP އާ ދުރުވެގަނެ، އަނިޔާވެރިންނާ އިދިކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގައި ބައިވެރިވި.

http://soundcloud.com/emmenge/feb-7-ammadey-ge-bayaan

Related posts:

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment